Hotline

0988 868 260

028 62 700 260  - 028 62 700 262

Click to call

Kinh doanh

SẢN PHẨM MỚI

Video

Sơ đồ tổ chức

« Quay lại

                                                 
               

Giám Đốc
Nguyễn Văn Hiển

                 
                                 
                                                 
                   

Chỉ Huy CT
Nguyễn Quốc Trung

                     
                                                 
                                                 
       

PCH Công Trường
Võ Tấn Bình

           

PCH Công Trường
Trần Thanh Long

       
                           
                           
                                       
                                                 
                                                 
                                                 
   

BỘ PHẬN VP

       

BỘ PHẬN SX

         

BỘ PHẬN Thi Công

   
                                                 
                                                 

Giám Sát
Bùi Hoàng Sang

 

Thiết Kế
Hoàng
Dũng

 

Vật Tư
Nguyễn
Duy
 Tân

 

Trưởng
Xưởng
Nguyễn
 Hữu

 

Thủ Kho
Phạm Trung
 Hiếu

 

Giao Nhận
Tô Văn
 Ánh

 

HTTB
Hoàng
Minh
Chính

 

HT
 Ống Gió
Phạm
Thiện
Lạc

 

HTCN
Phạm
Như
Tuân

iconCó thể bạn cần biết ?!